تمیز کردن دندان با زبان

رضا: دندان جلوى سمت چپ بالاى من نصفش مصنوعیه نصفش دندون اصلیمه. خواب دیدم وقتى با زبونم پاکش...

ادامه مطلب