دوره‌های توانمندسازی برای سمن‌ها (سازمان‌‌های مردم نهاد) برگزار می‌شود

دولت در مسیر درست گام دیری به جلو بر می‌دارد. تقویت سمن‌ها و سازمان‌های  مردم نهاد تقویت ستون‌های...

ادامه مطلب