ذوالفقار عقلمان را بیدار کنیم، مرتضوی‌ها با ما چه کردند؟

چشم ها می بیند و دل ها پرده می کشد. قانون در کشوری که انقلاب کرد تا چشم امیدی برای مستضعفان جهان...

ادامه مطلب