ظرفیت‌ها دیده نمی‌شوند / توسعه نامتوازن

ضایعه بزرگ در این کشور ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی است که معطل مانده‌اند. استعدادی که به خدمت گرفته نشده، رودخانه‌ای که لایروبی نشده، زمین بکری که برای توسعه فضای شهری بهره‌برداری نشده و… زمانی که از ظرفیت‌هایمان به درستی استفاده...

ادامه مطلب