ابتکار پیام طبیعت را گرفته است: تای پای جان برای دفاع از محیط زیست ایستاده‌ایم

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محافظت محیط زیست با اشاره به حادثه واژگونی قایقش در هورالعظیم گفت:...

ادامه مطلب