تولید کاغذ مقاوم به پارگی با نانوذرات رس

محققان ایرانی طی یک پژوهش آزمایشگاهی موفق شدند با بهره‌گیری از نانوذرات رس در فرایند تولید کاغذ،...

ادامه مطلب