اتوبوس روی ستون

بهار: سلام امسال عید مکه بودم و بعد از اومدن تقریبا هر شب خواب میبینم مکه هستم. چند شب پیش خواب...

ادامه مطلب