مار ماهی

میلاد: با سلام خواب دیدم ماهی میخوردیم من دیدم ماهیه زنده است دلم نیومد بخورم گفتم باید بندازیم...

ادامه مطلب