عمر بابات کوتاهه!

محبوبه: سلام خواهش میکنم این خواب رو تعبیرکنید خواهرم خواب دیده یکى اومده تو خوابش و گفته بابات تا...

ادامه مطلب