کشیدن سیگار در ورزشگاه های یورو ۲۰۱۶ ممنوع شد

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) به مناسبت روز جهانی «بدون دخانیات»، استعمال دخانیات در درون و اطراف...

ادامه مطلب