ممنوعیت صداوسیما برای بازیگر شدن کسانی که جراحی زیبایی انجام داده اند

تلویزیون از یک اقدام جدید برای جلوگیری از مسری شدن جراحی‌های زیبایی بین بازیگران جوان خبر می‌دهد....

ادامه مطلب