مرگ با جا ماندن قیچی زنگ‌زده جراحی دربدن بیمار

قیچی زنگ‌زده که هنگام جراحی سنگ کیسه صفرا، در شکم مرد ۴٣ساله جا مانده بود، پس از ٢‌سال او را به کام مرگ برد. وقتی مرد جوان برای جراحی سنگ کیسه صفرا زیر تیغ جراحی رفت هیچ‌کس تصور نمی‌کرد قیچی جامانده در عمل جراحی، روده‌اش را...

ادامه مطلب