جریمه توقف مقابل درب پارکینگ اعلام شد!

سرهنگ ‘عین الله جهانی’ افزود: توقف مقابل ساختمان های شخصی و دولتی واقع در خیابان و یا...

ادامه مطلب