تعبیر خواب جغد و بازی با پرنده در خیابان

مهسا: سلام من خواب دیدم که تویه یه خیابون که تقریبا تاریک بود داشتم بایه پرنده بازی میکردم و تو...

ادامه مطلب