تعبیر خواب گاو فربه با خر شاخدار جفتگیری می کرد

mohamad: با سلام،من خواب عجیبی دیدم که نمیدانم تعبیر دارد یا خیر. در اول خواب یک مار نارنجی رنگ را...

ادامه مطلب