تعبیر خواب موی سر سفید شده

ملیحه: سلام دیشب خواب دیدم یک تکه از موهای جلوی سرم سفید شده بهم میگید تعبیر خواب من چیه ؟  ...

ادامه مطلب