خواهرم می خواست مرا غرق کند

مونا: من و خاله و خواهر جوان مرحومم در قسمتی از دریا که با دیوار و سقف پوشیده و حالت استخر را داشت...

ادامه مطلب