روایت عشق در سوره یوسف

عشق آنچنان طنین دلربایی دارد که عقل را به سادگی از میدان به در می کند. عشق لیلی و مجنونی، سودای...

ادامه مطلب