نغمه روح نواز ربنا با صدای استاد شجریان

در حالی که موضوع عدم پخش ربنای محمدرضا شجریان استاد آواز ایران از رسانه ملی در ماه مبارک رمضان،...

ادامه مطلب