مغز هسته زردآلو را نخورید

مصرف مغز هسته زردآلو به دلیل داشتن آمیگدالین به شدت برای بدن مضر است. سوسن خدام کارشناس تغذیه مرکز...

ادامه مطلب