افزایش سن معافیت کفالت به ۷۰ سال

رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا از افزایش سن معافیت کفالت به ۷۰ سال خبر داد. سردار سیدحمید صدرالسادات...

ادامه مطلب