برچسب: معلم

دام کلاهبردار سوئدی برای معلم فداکار مریوانی

مراقب کلاهبردار سوئدی باشید. این جمله‌ای است که از‌ سال ۸۶ در تیتر روزنامه‌ها دیده می‌شود. با گذشت ۷‌سال همچنان فعالیت‌های مجرمانه مردی که خودش را خیری در سوئد معرفی می‌کند دامنگیر هموطنانی است که می‌خواهند نیکوکاری کنند. نقطه...

ادامه مطلب

استاد با هفت سال سابقه آشپزی

متاسفانه افراد در خواب ها همواره به دنبال منافع مادی و نشانه هایی جهت دست یافتن به همسر، ثروت و قدرت هستند. در حالی  که خوابها به ابعاد شخصیت انسانی فرد بیشترین توجه را دارند. سمن: چادر سفید رنگی سرم بود. برای استادم غذا بردم...

ادامه مطلب
بارگذاری