استخاره : با سستی درون چه کنم؟

برای نیت شما استخاره سوره روم، آیه ۶ را نشان می دهد: وعده خداست. خدا در وعده خویش خلاف نمی کند؛...

ادامه مطلب