دزدی از یک مکان مقدس

رها: سلام به تازگی یک خواب دیدم که خیلی دوس دارم تعبیرشون رو بدونم خواب دیدم که خانوادم میخوان برن...

ادامه مطلب