تیله های پسرک …

یه پسر و دختر کوچولو داشتن باهم بازی میکردن.پسر کوچولو یه سری تیله داشت و دخترکوچولو چندتایی...

ادامه مطلب