بیایید پایان خشونت را در ماه رحمت از خداوند بخواهیم

ماه مبارک رمضان آغاز شد . روزه داری های بلند ۱۷ ساعته در گرمای طاقت فرسای تابستان در نیمکره شمالی....

ادامه مطلب