بانوی عزیز ، این عبارات را هرگز بکار نبرید!

گاهی وقت‌ها، خانم با بکار بردن یک جمله ناخواسته تمام اعصاب و روان آقای خانه را بر هم می‌زند. صبح...

ادامه مطلب