سوره الزمر آیه ۷۰

و به هر کس جزای عملش به تمامی داده شود… (سوره الزمر، آیه ۷۰) در کوران مشکلات دو انتخاب داری:...

ادامه مطلب