تعبیر خواب تخت دو نفره خالی با پایه های شکسته

آناهیتا: سلام خواب دیدم وارد اتاق خوابم شدم و دیدم پایه های تختم شکسته، فکر میکنم با همسرم دو نفری...

ادامه مطلب