برچسب: پا

سوره نور آیه ۲۴

روزى که زبان و دست و پاهایشان بر آنها به کارهایى که کرده اند گواهی دهند. (سوره نور، آیه ۲۴) رنگ رخساره خبر می‌دهد از سر ضمیر. یکی از موثرترین راه‌ها برای شناخت چیستی یک امر بررسی آثار و نتایج آن است. حتی می‌توان گفت علم بر مبنای...

ادامه مطلب
بارگذاری