فروش خودروی مدل بالا به قیمت جان پسر تمام شد

۲ مرد به بهانه خرید خودروی اسپورتیج، جوان فروشنده را با خودشان همراه کردند اما در میانه راه او را به قتل رساندند تا بتوانند ماشینش را سرقت کنند. به گزارش همشهری، این جنایت هولناک ۲۹مهرماه امسال رخ داد اما کسی از آن خبر نداشت تا...

ادامه مطلب