پسر خردسالم بسیار دوست داشتنی بود

مرتضی: به همراه خانواده در مسافرت و در متزل دوستی بودیم. احتمالا چند روزی میهمان بودیم و مهمانان...

ادامه مطلب