برچسب: پرنده

کلاغ یخ زده درون کفشم

ستاره: خواب دیدم کفشای سیاهمو میپوشم برم بیرون که یهو احساس میکنم چیزی توش داره تکون میخوره. نگاه که میکنم میبینم یه چیزی سیاهی هس.  دستمو میکنم تو کفشو برش میدارم میبینم که یه کلاغ زشت از سرما داره خشکش میزنه. اول میخواستم...

ادامه مطلب
بارگذاری