استخاره روز

بگو به پروردگار مردم پناه مى برم. سوره ناس، آیه ۱ به اصول رشد و شکوفایی باور داشته باشید. گاه ما به سادگی لای درخت ها گم می شویم و جنگل از برابر نگاهمان محو می شود. منظورم اینجا از جنگل همان قواعدی است که برای رشد و بالندگی لازم...

ادامه مطلب