«آتقی» آئینه عبرت، بازیگری که ۱۳ سال در زندان است

در یکی از روزهای فروردین ۱۳۸۰، «آتقی» معروف سریال آینه عبرت بعد از یک تصادف، پشت میله‌های زندان...

ادامه مطلب