برچسب: پلنگ

تعبیر خواب اسب ، پلنگ و دلفین

لیدا: در خونمون زده شد. بابام  در رو  که باز کرد، دید یک اسب پشت دره (اسب  نوجوان وخاکستری یا سیاه رنگ). این خود اسب بود که در می‌زد. اومد تو خونه. من و بابام نوازشش کردیم ومی گفتیم که باید صاحبشو پیدا کنیم. بعد خودم رو دیدم که...

ادامه مطلب
بارگذاری