تعبیر خواب پوست اندازی هزار پا

محدثه: سلام من خواب دیدم یک هزارپا یا یه موجودی شبیه اون توی اتاق خوابم بود که با خواهرم...

ادامه مطلب