مبعث: یادمان الهی!

مبعث گرانبهاترین یادمان حضور است. مبعث پیام خداست برای آدم‌ها: من هستم، صدایم کنید تا بشنوم شما را...

ادامه مطلب