روحانی: اگر همه به معاهده ان‌پی‌تی عمل کنیم دنیایی امن‌تر و آسوده‌ خاطرتر خواهیم داشت.

رییس‌جمهور با بیان اینکه آماده روابطی سازنده‌تر و بهتر با همه کشورها هستیم، گفت که در این راستا...

ادامه مطلب