برچسب: چادر

زیر چادر رنگی یواشکی بشقاب ها را یکی کرد

مونا: سلام دیشب خواب دیدم در یک مهمانی شام فامیلی بودم و خواهرم که یک ماه پیش به رحمت خدا رفته در آن مهمانی با چادر رنگی نشسته بود و مسئول کشیدن غذا بود. برای من خیلی کم برنج ریخت و نگاهی به اطراف کرد و چند بشقاب برنج را یواشکی...

ادامه مطلب

چهار روح با چادر مادرم

کیانوش: تو خونه مادربزرگم بودم. درست از قسمتی که از بچگی از اونجا می ترسیدیم ۴ موجود روح مانند با ماسک و چادر مادرم پایین آمدند. تو خواب تنها نبودم و از ارواح نمی ترسیدم. با روشن کردن چراغ ارواح ناپدید می شدند. تفسیر: زندگی تان...

ادامه مطلب

استاد با هفت سال سابقه آشپزی

متاسفانه افراد در خواب ها همواره به دنبال منافع مادی و نشانه هایی جهت دست یافتن به همسر، ثروت و قدرت هستند. در حالی  که خوابها به ابعاد شخصیت انسانی فرد بیشترین توجه را دارند. سمن: چادر سفید رنگی سرم بود. برای استادم غذا بردم...

ادامه مطلب
بارگذاری