تعبیر خواب چاقو و انگشت قطع شده

غزل: بچه که بودم مادرم چندبار موقع سبزی خرد کردن انگشتش را بدجوری بریده بود… چند وقت بعدش...

ادامه مطلب