چه کسی پیگیر غرق شدن کودک تهرانی است؟

بیش از سه هفته از غرق شدن کودکی هشت ساله در استخری آموزشی می‌گذرد، اما نه‌تنها این واقعه انعکاس چندانی از سوی رسانه‌ها نداشته است، بلکه به نظر می‌رسد، مسوولان شهرداری نیز از این سکوت خبری استقبال کرده، ترجیح می‌دهند مساله بیش از...

ادامه مطلب