از دادن پاداش به کودک لجباز خودداری کنید

یک کارشناس روانشناسی با بیان اینکه لجبازی کودک یک‌ روزه شکل نمی‌گیرد و یک‌ روزه هم برطرف نخواهد...

ادامه مطلب