بیشتر کودکان و نوجوانان از تبلت و رایانه برای امور آموزشی استفاده نمی‌کنند

تحقیقات اخیر محققان آمریکایی نشان می‌دهد بیش از نیمی از کودکان و نوجوانان از تجهیزات الکترونیکی...

ادامه مطلب