تعبیر خواب گرگ سفید وخاکستری وسیاه

مومنی: توی باغی که داریم برادرم برای سر زدن به ویلا با یه گرگ برخورد میکنه که در صدد جنگیدن با گرگ...

ادامه مطلب