تعبیر خواب ماهیهای قرمز در گلهای قالی محو شدند

مریم: سلام،خوابی دیدم و اون به این صورت بود که انگار یه عالمه ماهی گلی خریده بودیم،به این نیت که...

ادامه مطلب