میلاد امام رضا و اناری که به من داده شد

راضیه: خواب دیدم ولادت امام رضاست و من هم تو حیاط حرم بودم و گنبدو دیدم. تو حرم یا جایی رو تزیین...

ادامه مطلب