فونت گوشیش عربی بود

نازی: با سلام،اول ممنونم بابت تعبیر خواب های قبلی من. واما خواب دیشبم،اول اینکه قبل خواب یه چند...

ادامه مطلب