گیاهی روییده در شن

باران: سلام.من خواب دیدم گیاه کوچک سبز رنگی ازداخل شن روییده.خوابم طولانی بود ولی همین یادم مونده....

ادامه مطلب