۳۰۰۰۱۹ و ۱۰۰۰۱۹۹ سامانه پیامکی اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

سامانه پیامکی اطلاعات پرواز با هدف تسهیل و تسریع اطلاع‌رسانی مطمئن در فرودگاه بین‌المللی مهرآباد...

ادامه مطلب